Må en nødvendigvis ha et av de store forlagene i ryggen for å utgi en bok?

Noen vil svare ja, andre nei.
Jeg har gjort begge deler, og har høstet noen interessante erfaringer, som kanskje kan komme andre til gode.
Hvis en skal håpe på store opplagstall og gode inntekter, vil en avgjort komme lengst med et profesjonelt forlag i ryggen.

Hvis hensikten er å utgi en bok til en bestemt målgruppe, og helst få regnestykket til å bli positivt, så finnes det andre veier.

I fjor utga jeg ei bok sammen med journalist Arne Hole: ”Det reporteren IKKE fortalte”,  ei bok med muntre historier fra norske medier, der møtet mellom reporter og objekt ikke alltid endte med positivt utfall. Det er en samling med historier som har til hensikt å få deg i godt humør. Lettfattet humor.

Vi hadde i hovedsak manus ferdig like før sommeren. To forlag var interessert, men ingen av dem ville utgi boka før om ett år, altså neste høst!
Forklaringen var at innsalget til bokhandlerne var avsluttet, slik at det ikke var mulig å få innpass hos salgsleddet (som i sin helhet er eid av de tre store forlagene). I beste fall kunne de få dette til neste år!

Det gjorde at vi valgte å utgi boka på eget forlag. Kolofon Forlag viste seg å være et godt valg. Profesjonelle folk som kjenner bransjen til fingerspissene. De sørger for korrektur, utforming, trykk og leveranse, samt innmelding i bokdatabasen.

Alt ble levert som en pakke, og boka var ferdig produkt ca fem uker etter at manus var levert!

Å selge bok er en profesjon, selvsagt. Vi satset – som alle andre – på å få omtale i media. I tillegg inviterte vi oss selv som foredragsholdere til forsamlinger der vi mente målgruppen var sterk; hos Rotary, hos idrettslag og pensjonistforeninger.

I tillegg opprettet vi egen Facebook-side og inviterte venner og bekjene til å hjelpe oss med det glade budskap; kjøp boka. Boka var til salgs i de fleste nettbutikkene som har litteratur som salgsvare.

Ved at vi selv eide alle rettighetene, kunne vi selv bestemme prisen. I nettbutikk 325 kroner. I direktesalg varierte vi mellom 200 og 250 kroner.

Personlig ga jeg 50 bøker til to veldedige organisasjoner, som de fikk til utlodning – og inntekt – til sine gode formål.

Med andre ord. Spre det glade budskap til flest mulig. Det var billig markedsføring, for hver trykte bok kostet meg kun 27 kroner!

Direktesalg ga mest inntekt. Over nett solgte vi 330 bøker iøpet av november og desember i fjor. Samlet har vi solgt rundt 800 bøker.

Det gir oss inntekter som dekker alle kostnader – og en ok fortjeneste.

Vi er ikke blitt rike. Men vi har fått et produkt som vi er fornøyd med – og som leserne er fornøyd med.

Jeg gjorde et eksperiment hos fire Rotary-foreninger og ett idrettslag. De fikk bøker til utlodning, mot at jeg fikk tilbakemelding om hva vinnerne mente om produktet. Terningkast mellom 1 (dårlig) og 6 (bra). Anmeldelsen har i snitt gitt oss 4,7, avrundet oppover gir det oss en femmer!

Slike anmeldelser er vel så viktige som en tilfeldig grinebiter av en kritiker i en avis, som ofte har som hensikt å dokumentere sine egne ferdigheter innen litteraturens verden.

Det som kanskje er spesielt interessant for dem som vurderer egenutgivelse: Sosiale medier er en plattform gir store muligheter for å spre kunnskap og videreformidle reklame og godord. Eksempelvis har Fecabook et segmenteringssystem som gir deg muligheter til å nå direkte din målgruppe ( alder, interesse, bosted, etc) til en meget lav pris. For 1500-2000 kroner kan en nå veldig mange.

Systemet er enkelt, og en trenger ingen spesialkunnskap for å lage annonsene. De gir seg selv med foto og noen velvalgte ord.

Min spådom ( og jeg tillater meg det, etter som jeg har jobbet et helt liv innen medier – og forsøker å følge med på den digitale utviklingen som best jeg kan),  er at vi i årene fremover vil se stadig mer egenproduksjon. Delvis fordi det er billig og enkelt å utgi digitale produkter. Dessuten vil aktører som Amazon komme inn på det norske markedet og tilby bøker både i pocket og hardcopy som produkter som kjøpes direkte fra deres lager.

Amazon har snudd opp ned på bokbransjen i andre land. Den vil ganske sikkert gjøre det også her.

 

Finn H. Andreassen

(journalist, forfatter og tv-produsent)