Når du skal levere ditt manus til Kolofon har vi laget en sjekkliste for deg slik at prosessen blir mest mulig smidig. Her forteller vi deg hvordan du skal levere et ferdig formatert manus og hvordan bilder skal leveres.

Manus

Leveres så ferdig som mulig. Dette sparer kostnader og boka blir ferdig før.
Halvferdig manus er ingen god ide.
Korrigeringer i prøvebok er tidkrevende og kan bli dyrt. Belastet etter anvendt tid.
Vi kan være behjelpelig med språkvask hvis det ønskes. Språkvask må utføres før boka settes i produksjon. Pris avtales på forhånd.

Vi vil helst ha Word-fil. Manuset leveres i en fil, ikke oppstykket i flere.
Linjeskift bare der det skal være avsnitt. Etter linjeskift: Trykk en gang på tabulatortasten.
Bruk aldri ordmellomrom som innrykk.
Hvis det skal være en blank linje: Legg inn to linjeskift uten tabulator etter.
Bruk aldri automatisk punktmarkering, eller automatisk opplisting. Skriv dette inn manuelt.
Utheving: Bruk kursiv eller fet skrift. Helst bare kursiv. Ikke understreking.

Kapitteltittel

Bruk større skrift enn bokas tekst, og med fet skrift.

Avsnittstitler

Skriv tittelen inn med fet skrift med en blank linje over.
Hvis du vil ha en avsnittstittel nummer to: Skriv tittelen inn med kursiv og en blank linje over. Bruk helst bare to avsnittstitler.
Leseren har problemer med å oppfatte mere enn to nivåer.

Eventuelt stikkordregister legges inn i manuset av forfatter:

  • Merk ordet du skal ha med i indeksen.
  • Velg: Sett inn > Referanse > Stikkordregister og tabeller.
  • Velg fanen Stikkordregister i den dialogboksen du får opp.
  • Klikk på knappen Merk oppføring.
  • Du får opp en ny dialogboks. I denne kan du velge akkurat hva stikkordet skal oppføres som i registeret. (Det er lurt å bruke samme bøyning på alle ord, slik at du ikke får med både ”syltetøy” og ”syltetøyet” om hverandre i indeksen).
  • Velg om stikkordet skal henvise til ”gjeldende side” eller til et sidespenn (side 2-4, for eksempel).
  • Klikk på Merk og deretter på Lukk.

Baksidetekst til omslaget lages. Bilde av forfatter og en CV er vanlig å ha med.

Bilder

Digitale bilder leveres som separate filer. Velg høyoppløst ved fotografering.
Bildenummeret eller bildet legges inn i Word-dokumentet som henvisning til plassering.
Angi størrelse på bildene: Halvside, kvartside eller helside. Vi vil så langt det lar seg gjøre innfri dette.
Papirbilder som skal skannes leveres forlaget. Hvis forfatter eller andre skanner inn så må oppløsningen være på 300 dpi. Skannes i stor størrelse. ca. 150 %.

Ta kontakt hvis noe er uklart